logo-hscamera2

Chân Dòng

Chi tiết
Chân đầy đủ
Chi tiết 1
Chi tiết 2
Chi tiết 3
Chi tiết 4 Chi tiết 5
Thông số kỹ thuật cao chân
1, chiều cao tối đa 1722mm 
2, chiều cao tối thiểu 970mm 
3, tải trọng tối đa 200kg 
4, đám mây bi-a bát 150mm 
5, thiết bị NW 12.2KG (bao gồm cả thùng 17.9KG)
Chân cao 1
Chân cao 2
 
Chân cao 3
 

Thông số kỹ thuật của chân
1, chiều cao tối đa 850mm 
2, chiều cao tối thiểu của 570mm 
3, tải trọng tối đa 200kg 
4, đám mây bi-a bát 150mm 
5, thiết bị NW 10.3KG (bao gồm cả thùng 14.5KG)

Trong chân 1
Trong chân 2
Trong chân 3
Trong chân 4
Trong chân 5 Chân 6

Thông số kỹ thuật của nồi
1, chiều cao 155mm 
2, mang 200kg 
3, đám mây bi-a bát 150mm 
4, Chassis 445mm đường kính 
5, trọng lượng 4.8KG

Vào nồi 1
Vào nồi 2